ZEN Coach és Coaching

Zen Coach itt egy tudományon edzett urbánus ember, aki a ZEN és a nyugati tanácsadás (coaching) házasságából letisztult, hihetetlenül érdekes, rácsodálkozásokkal teli új tanácsadói irányzatot, praxist alapított:
ő Berzáczy Kriszti,

ZEN Coach és coaching: kipróbálni és beleszeretni

Az élő felvétel személyesen minden szerdán a Facebook oldalán este 19 órakor.Az első videó, majd folyamatosan az összes többi megtekinthető a Youtube-on. ZEN COACHING 1. rész

Hogyan segítenek élni a KOAN-ok? Meglepő gondolatok, összefüggések: hallgat a felszín és fecseg a mély.

Személyes könyvajánló

Vízen járni társszerzője
Dr. Kollár József-Dr. Kollárné Berzáczy Kriszti: Vízen járni, a válságkezelés filozófiája
Robert M. Pirsig: ZEN és a motorkerékpárápolás művészete
Dr. Kollár József-Dr. Kollárné Berzáczy Kriszti: Derűterápia, avagy a hajótörés művészete
derűterápia

ZEN Coach és coaching: kedves koanjaim

A gyerekeimnek, soha nem múló imádattal és csodálattal

Egy harcművészetet tanuló ifjú egy kérdéssel fordult tanítójához.
– Szeretném továbbfejleszteni harci tudásomat. Szeretnék egy másik mestertől tanulni, hogy egy másik fajta stílust sajátíthassak el. Mit gondolsz erről?
– A vadász, aki két nyulat kerget, egyiket sem fogja meg – válaszolta a mester.


A férjemnek, szeretettel (mert ajándékozni jó)

Élt egyszer egy hatalmas harcos. Bár öreg volt már, még mindig képes volt legyőzni kihívóit.
Hírneve messzire eljutott, és sok tanítvány gyűlt össze hogy tanuljon tőle.
Egy napon egy ismeretlen harcos érkezett a faluba. Elhatározta, hogy ő lesz az első ember, aki legyőzi a nagy mestert. Ereje mellett volt egy nyugtalanító tulajdonsága, hogy felfedje ellenfele legkisebb hibáit is. Megvárta, amíg ellenfele megteszi az első csapást, kifigyeli gyengeségét, és könyörtelenül, villámgyorsan lecsap rá.
Nem hallgatva aggódó tanítványaira, az öreg mester boldogan elfogadta a fiatal harcos kihívását. Amint ketten elkészültek a küzdelemre, a fiatal harcos elkezdte becsmérelni az öreg mestert. Sarat szórt az arcába és leköpte. Órákig ócsárolta és elmondott minden szitkot és átkot, amit az emberiség csak ismer. De az öreg harcos egyszerűen csak állt ott nyugodtan és nem mozdult. Végül, a fiatal harcos teljesen kimerült, és vereségének tudatában, kínosan érezve magát elment.
A tanítványok csalódottan, hogy nem harcolt az ifjúval, az öreg mester köré gyűltek és kérdezték őt: – Hogy tudtad becsülettel kiállni azokat a sértéseket? Hogy tudtad legyőzni?
A mester így válaszolt: – Ha valaki hoz neked egy ajándékot, és te nem veszed el, akkor kit illet az ajándék?


A tanítványaimnak, hálával

Chuang-tse-t egyszer valaki meglátogatta és a Tao titkát kérdezte. A mester elmondta tudását, s amikor az ember elment, az egyik tanítvány így szólt:
– A legnagyobb titkokat még soha ilyen egyszerű szavakkal nem magyaráztad meg.
Chuang-tse elgondolkozott és ezt válaszolta: – Egész életére szerencsétlenné tettem.


Szüleim emlékére

Egy szerzetes megkérdezte Lung-ya-t:
– Mit értek el az öreg mesterek, amikor elérkeztek a legvégső állapotba?
Lung-ya válaszolt:
– Betörőkhöz voltak hasonlóak, akik üres házba surrannak be.


Magam örök derűjére

Egyszer Nan-csüan füvet sarlózott a mezőn. Arra járt egy vándorszerzetes, és azt kérdezte tőle, melyik út vezet a Nan-csüan kolostorba. Nan-csüan felegyenesedett és odatartotta sarlóját a szerzetes elé:
– Harminc pénzt fizettem érte. – mondta.
– Nem ez érdekel, hanem a Nan-csüanba vezető út!
– Bizony jól vág.– mondta Nan-csüan.

Call Now Button