ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
IACM AKADÉMIA komolyan veszi a szolgáltatást igénylők adatainak védelmét. Miközben kiváló szolgáltatásokat ajánlunk, elkötelezetten védjük adatai biztonságát is.

Az Adatvédelmi Szabályzat célja és hatóköre
iacmacademy.com (továbbiakban: „IACM AKADÉMIA”) jelen Adatvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) a IACM FOR COUNSELLING AND EDUCATION LTD adja ki IACM AKADÉMIA adatfeldolgozási gyakorlatainak ismertetése érdekében. IACM AKADÉMIA a személyes adatokat az Európai Unió Személyes Adatok feldolgozásáról szóló irányelve, valamint a termékeink és szolgáltatásaink nyújtásának országaiban érvényes adatvédelmi törvények, továbbá egyéb, vonatkozó törvények és rendeletek követelményeivel összhangban dolgozza fel. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a személyes adatok feldolgozásáról szóló irányelvben és az országos adatvédelmi törvényekben meghatározott személyes adatokra („Személyes Adatok”) vonatkozik, továbbá minden olyan információra, amelyet Ön IACM AKADÉMIA rendelkezésére bocsát. Ha Ön társasági formában tevékenykedik, az Ön üzletére vonatkozó információ nem Személyes Adat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat leírja az Ön által megadott információk gyűjtésének és feldolgozásának módját, ismerteti az Ön jogát a megadott információk feldolgozásának korlátozására, illetve az Ön nálunk tárolt információkra vonatkozó hozzáférési, helyesbítési és törlési jogát. Az Ön által IACM AKADÉMIA közreműködésével IACM AKADÉMIA vagy IACM AKADÉMIA partnerei által szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan megadott információk általunk történő felhasználására vonatkozó részletek a megfelelő feltételekben találhatók, és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal együtt értelmezendők.


Az Ön jóváhagyása a személyes adatok használatára vonatkozóan


Személyes adatait csak az Ön jóváhagyásával használjuk fel. Ön megtagadhatja vagy visszavonhatja IACM AKADÉMIA-tól a Személyes Adatai felhasználására vonatkozó jóváhagyását. Bizonyos Személyes Adatokra azért van szükségünk, hogy Önnek szolgáltatásokat vagy termékeket biztosítsunk, vagy teljesíteni tudjuk jogi kötelezettségeinket, és amennyiben Ön visszatartja, vagy visszavonja a Személyes Adatok felhasználására vonatkozó jóváhagyását, az akadályozhatja IACM AKADÉMIA-t az Ön által megrendelt szolgáltatások vagy termékek biztosításában. További Személyes Adatok nem szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk Önnek, azonban felhasználunk ilyen adatokat marketing, kommunikáció és egyéb célokból, vagy annak érdekében, hogy IACM AKADÉMIA vagy IACM AKADÉMIA partnerei jobb szolgáltatást nyújtsanak Önnek. Személyes Adatainak fenti célokból történő felhasználására Önnek nem szükséges engedélyt adnia. Jelezni fogjuk Önnek, hogy mely Személyes Adat megadása kötelező, és melyik nem kötelező. IACM AKADÉMIA weboldal használatával Ön elfogadja meghatározott információk gyűjtését. Lásd az alábbi Hogyan gyűjtünk információkat? fejezetet.
Milyen információkat gyűjtünk?
Az Ön IACM AKADÉMIÁ-nál fennálló kapcsolatától függ, hogy milyen Személyes Adatokat és egyéb információkat dolgozunk fel. A Személyes Adatok és egyéb információk között az alábbi információkat gyűjthetjük: 

Név 

Vállalat adatai 

Lakcím és a vállalat címe

Születési hely, dátum

Adóazonosító száma vagy adóazonosító jel,

Telefonszám – IP-cím, MAC cím és böngészővel kapcsolatos információk

E-mail cím

Milyen képzésen szeretne részt venni

Milyen tanácsadáson szeretne részt venni

Egyéb, személyazonosítást szolgáló adatok, információk

Cookie-k használata


A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek azért kerülnek az Ön számítógépére, hogy weboldalaink emlékezzenek az Ön által megadott beállításokra és információkra, így Önnek nem kell újra megadni azokat, amikor egy oldalt ismét megtekint vagy ugyanazon a weboldalon egy új oldalra látogat. Annak mérésére is felhasználunk cookie-kat, hogy Ön miként használja a weboldalainkat, így azok minél jobban kielégíthetik az Ön igényeit. Szabályozhatja, hogy számítógépe fogadja-e a cookie-kat, letiltásuk azonban hatással lehet weboldalaink használatára.


Hogyan gyűjtünk információkat?


Számos módon gyűjtünk Öntől személyes adatokat és egyéb információkat, többek között:

 – amikor weboldalainkon megadja személyes adatait IACM AKADÉMIA-nak; 

– cookie-k használatakor; 

– IACM AKADÉMIA szolgáltatásaira vagy termékeire vonatkozó, papír-alapú vagy online rendelés beküldésekor;

 – IACM AKADÉMIA Szerződésének beküldésekor;

– amikor email-ben, telefonon, faxon, chat vonalon vagy egyéb módon kommunikálunk Önnel; valamint

 – amikor IACM AKADÉMIA üzleti partnerei adják meg személyes adatait IACM AKADÉMIA számára.


IACM AKADÉMIA nem kéri Öntől telefonon vagy email-ben hitel/bankkártyaszámát, számlaszámát, jelszavát vagy PIN kódját. Javasoljuk, hogy ne nyisson meg ilyen jellegű információt kérő email üzeneteket, és ne válaszoljon azokra. Ha ilyen kérést kap, lépjen kapcsolatba IACM AKADÉMIA-val.


Hogyan használjuk fel személyes adatait?


IACM AKADÉMIA számos célra használja fel a Személyes Adatokat, többek között: 

– IACM AKADÉMIA és partnerei szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó megrendeléseinek ellenőrzésére, feldolgozására és adminisztrációjára; – a

biztonságos rendelési folyamat érdekében, IACM AKADÉMIA szolgáltatások és termékek Ön általi vásárlásával vagy használatával kapcsolatban

 – a kereskedelmi kapcsolatunk fenntartására, ideértve a számlázási és ügyfélszolgálati feladatokat is;

 – szolgáltatási igényeinek elemzésére, megértésére és a rájuk való válaszadásra;

 – az általunk Önnek ajánlott termékek és szolgáltatások javítása, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében

 – a más vállalatok által kínált, Önt esetleg érdeklő termékek és szolgáltatások azonosítására;

  – törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítésére, valamint IACM AKADÉMIA jogi és pénzügyi érdekeinek a védelme érdekében (beleértve csalások felfedését és megelőzését)

 – szolgáltatások nyújtására az Ajánlók, az ajánlók által ajánlott személyek vagy vállakozások számára, illetve a Független Vállalkozóink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítésére

 – pénzügyi, könyvelési és adminisztratív feladataink elősegítésére.

 – kereskedelmi és marketing kommunikációs anyagok küldésére az Ön részére IACM AKADÉMIA és IACM AKADÉMIA üzleti partnerei által ajánlott, és Önt esetleg érdeklő termékekről és szolgáltatásokról.

 – Az Ön Személyes Adatait kiadhatjuk kormányzati szerveknek, ha ezt ők kifejezetten kérik, illetve statisztikai és elemzési jelentések részeként.


Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?


IACM AKADÉMIA addig őrzi az Ön Személyes Adatait, ameddig ez az eredeti adatgyűjtés céljainak elérése érdekében szükséges. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a Személyes Adatait minimális ideig megőrizzük a törvényi előírások teljesítése érdekében. Személyes adatait legfeljebb a törvények által engedélyezett ideig őrizzük meg.

Hol és hogyan tároljuk az Ön személyes adatait?


Az Ön Személyes Adatait IACM AKADÉMIA biztonságos számítógépes szervereken tárolja Magyarországon, illetve IACM AKADÉMIA partnerei a szolgáltatásokkal kapcsolatban saját maguk tárolják az adatokat. Bizonyos Személyes Adatokat megküldünk IACM AKADÉMIA üzleti partnereinek Lásd lejjebb: Személyes Adatok továbbadása Harmadik Feleknek. Minden Személyes Adatot az iparági szabványoknak megfelelően tárolunk. Lásd alább: Biztonság.

Külső weboldalak


IACM AKADÉMIA weboldalai olyan linkeket is tartalmaznak, amelyek IACM AKADÉMIA üzleti partnerei vagy más vállalatok tulajdonában vagy üzemeltetése alatt álló külső weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek használata esetén Ön elhagyja IACM AKADÉMIA weboldalait. Jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik a külső weboldalakra. Tekintse át ezen weboldalak adatvédelmi tájékoztatásait is.

Személyes adatok továbbadása harmadik feleknek


IACM AKADÉMIA a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a hatályos törvények által megengedett módon továbbadhatja az Ön Személyes Adatait harmadik feleknek. IACM AKADÉMIA csakis akkor ad tovább Személyes adatokat harmadik feleknek, ha a harmadik fél (a) megfelelő biztosítékokkal szolgált a Személyes adatok jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban történő védelméről; vagy (b) aláírt IACM AKADÉMIA -nál egy, a személyes adatok feldolgozásáról szóló irányelvvel összhangban álló megállapodást a Személyes adatok továbbadására vonatkozóan azért, mert IACM AKADÉMIA üzleti partnereként IACM AKADÉMIA ajánlja az üzleti partner szolgáltatásait vagy termékeit; vagy (c) az Európai Unióban található, ahol kielégítő, a személyes adatok feldolgozásáról szóló irányelvvel összhangban álló védelem alatt állnak a Személyes adatok.


Biztonság


IACM AKADÉMIA műszaki és szervezeti intézkedésekkel védi az Ön Személyes Adatait a felhatalmazás nélküli és jogtalan hozzáféréstől, mindaddig, amíg az Adatokat gyűjtjük, és amíg azok a birtokunkban vannak. Érzékeny információkra (pl. nem, etnikum és pénzügyi információk) vonatkozóan magasabb szintű biztonsági intézkedéseket teszünk. Ön is tehet Személyes Adatainak biztonságáért, ha bizalmasan kezeli felhasználónevét és jelszavát, kijelentkezik IACM AKADÉMIA weboldalairól, online tevékenységeinek végeztével bezárja böngészőjét, és nem adja meg ismeretleneknek a Személyes Adatait.
IACM AKADÉMIA és Ön email vagy chat formájában kommunikálhat, és ez a kommunikáció alkalmanként Személyes Információkat tartalmazhat. Ez a kommunikáció nem biztonságos annak ellenére, hogy törvényellenes az email vagy chat kommunikáció elfogása vagy közzététele. Javasoljuk Önnek, hogy ne küldjön email-ben vagy chat-ben érzékeny információkat (pl. pénzügyi adatok), és mi sem kérjük Öntől ilyen információk küldését ebben a formában.


Személyes adataira vonatkozó hozzáférési joga


Önnek joga van hozzáférni Személyes Adataihoz, helyesbíteni Személyes Adatait, ha mi azokat hibásan tároltuk, illetve egyes esetekben Ön jogosult törölni a Személyes Adatait. Ha Személyes Adatairól másolatot szeretne, illetve helyesbíteni szeretné azokat, vagy a törlésüket kéri, írjon Adatvédelmi Igazgatónknak erre az e-mail címre: kapcsolat@iacmacademy.com
Ésszerű mértékben korlátozhatjuk kérelmét Személyes Adatai hozzáférésére vagy helyesbítésére vonatkozóan, és ésszerű mértékű díjat is kivethetünk a Személyes Adataira vonatkozó törvényekkel összhangban. Ha Ön az adatai törlését kéri, előfordulhat, hogy a későbbiekben nem biztosíthatunk Önnek termékeket és szolgáltatásokat. Jogosultak vagyunk bizonyos Személyes Adatok megőrzésére jogi, pénzügyi, ellenőrzési és üzleti igények szerint, még abban az esetben is, ha Ön azok törlését kéri.


Felelősség korlátozása


IACM AKADÉMIA minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen a jelen Adatvédelmi Szabályzat, valamint az Ön Személyes Adatainak feldolgozására vonatkozó törvények előírásainak. Amennyiben a vonatkozó törvény másként nem rendelkezik, IACM AKADÉMIA nem vállal felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a jelen Adatvédelmi Szabályzat be nem tartásából eredhet.


Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük


IACM AKADÉMIA az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve IACM AKADÉMIA által – vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá – törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével – adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.
Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást társaságunk annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, a II. vagy III. pontban feltüntetett elérhetőségi címeken, belső adatvédelmi felelősnek címezve. A kérelmeket, tiltakozásokat, panaszokat a Központi ügyfélkapcsolati és panaszkezelési csoport bírálja el a belső adatvédelmi felelős bevonásával.
Amennyiben az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit IACM AKADÉMIA-nál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei


Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.


Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai


IACM AKADÉMIA bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az Adatvédelmi Szabályzatot. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint megjelent az iacmacademy.com weboldalon.


Cégadatok:
IACM FOR COUNSELLING AND EDUCATION LTD

GBR ME15 6LU, Kent, Maidstone, Knightrider Street, Knightrider House F04 1st Floor

A titkárság e-mail címe: kapcsolat@iacmacademy.com

Titkárság telefonszáma Magyarországon: +36 70 631 3311

Call Now Button