IACM

International Association of Coaching and Mediation (2011.), IACM

Humántanácsadók, Coachok és Mediátorok Országos Lefedettségű Ernyőszervezete és Érdekvédelmi Egyesülete c.j. 0018278639 (2011.)

Membership of International Association of Coaching and Mediation, IACM
IACM logo

“A Kind of the Magic!” (QUEEN)

Jelentkezzen hozzánk és legyen a nemzetközi közösségünk tagja, tegyünk együtt a coachingért!

Join us and become a member of our international community, let’s work together!

E-mail (magyar kapcsolat): contact@iacmacademy.com

Tel.: (magyar kapcsolat):+36 70 631 3311
E-mail (english contact): contact@iacmacademy.com
Tel.: (english contact):+36 70 604 6344

“Kreatív osztály felemelkedése”

“Rise of the Creative Class!”

Richard Florida szerint a XXI. században egy új osztály szerveződik: a Kreatív Osztály. A tudásalapú gazdaságot a humán erőforrás egy speciális részhalmaza, pontosan ez a kreatív osztály mozgatja. Az új növekedéselmélet szerint a gazdaságot ugyanis nem javak előállítása, hanem ötletek termelése viszi előrébb. Nem az ötletekkel előállítható termékek, hanem maga az emberek ötletgyártó képessége válik egyre megbecsültebb és keresettebb gazdasági értékké, valódi termelési tényezővé.

According to Richard Florida, in the 21. century, a new class is organized: the Creative Class. The knowledge-based economy is driven by a special subset of human resources, precisely this creative class. According to the new growth theory, the economy is driven not by the production of goods but by the production of ideas. It is not the products that can be produced by ideas, but the ability of people to produce ideas themselves that is becoming an increasingly valued and sought-after economic value, a real factor of production.

Nem kell tehetség, elég magyarnak lenni. Robert Capa

A coaching a Kreatív Osztályt segíti. A coachok a Kreatív Osztály felemelkedéséért dolgoznak. Tartson velünk!

Coaching helps the Creative Class. Coaches work for the rise of the Creative Class. Stay with us!

iThink City az ész városa. Itt találkozik IACM kreatív polgárainak szellemi közössége.

iThink City is the city of reason. This is where the creative citizens of the intellectual community of IACM meet with each other.

  • “Városi levegő szabaddá tesz” (PREZI)
  • “Volt egy álmunk” és megcsináltuk (PREZI)

26 ország ontológiai alapokon képzett coachai már együtt vagyunk. Idevárjuk Önt is!

We, ontologically trained coaches from 26 countries, are already together. We look forward to seeing you!

iThink City in IACM

IACM új elnöke (2022.)

Head of IACM

Dr. Olivia Campbell, psychologist (USA)

Dr Olivia Campbell, head of IACM

IACM magyar vezetősége

Leadership of the IACM

PhD Dr József Kollár
elnök
Head of IACM (Hungary)

Mariann Menkó
alelnök
Vice President of IACM (Hungary)

PhD Dr Attila Kurucz
alelnök
Vice President of IACM (Hungary)

Milena Ivonn Berzáczy Ambassador of IACM (Hungary)

Szervezetünk életének fő állomásai

The main stages in the life of our organization

MEGALAKULÁS
(2011.)
2011.11.11-én ünnepélyesen megnyitottuk a nemzetközi szövetségünket.
Tiszteletbeli vendégünk volt az ország legrégebbi és legtekintélyesebb egyesülete, a Protokollosok Országos Egyesületének vezetősége és tagsága. Az ünnepélyes megnyitó alkalmából együttműködési szerződést kötött a két szervezet.

FOUNDATION
(2011.)

On November 11, 2011, we ceremoniously opened our international federation. Our honorary guest was the leadership and membership of the oldest and most prestigious association in the country, the National Association of Protocols. On the occasion of the grand opening, the two organizations signed a cooperation agreement.

IACM megnyitón együttműködési szerződést kötöttek a Protokollosok Országos Egyesületével.
IACM megnyitó
IACM megnyitón

NEMZETKÖZI TAGSÁG SZERVEZŐDIK
(2013.)
26 országban szervezzük folyamatosan a helyi tagozatainkat.

INTERNATIONAL MEMBERSHIP IS ORGANIZING
(2013)

We are constantly organizing our local chapters in 26 countries.

IACM tagsága

GUINNESS Rekord
(2015.)
24 órás, egybefüggő karitatív coaching rekord született.

GUINNESS RECORD
(2015.)

A 24-hour, continuous charity coaching record was set.

Coaching Guinness Rekord_ Dr. Kollár Iskola és a nemzetközi IACM
magyar Guinness Rekord született: IACM és Dr. Kollár Iskola
GUINNESS REKORDEREK: Dr. Kollár Iskola és az IACM nemzetközi coach szövetsége

KUTATÓCSOPORT
Pécsi Egyetem Kultúratudományi, Pedagógiai és Vidékfejlesztési Kar Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport megalapítása

(2019.)
A kutatócsoport megszervezésével a coaching és a mediáció tudományos alapjainak rendszerezéséhez, kutatómunkánk folytatásához és az új kutatási eredményeink publikálásához jött létre egy átfogó platform és hálózat.

RESEARCH GROUP
Foundation of the Applied Ontology Research Group, Faculty of Culture, Pedagogy and Rural Development, University of Pécs

(2019)

With the organization of the research group, a comprehensive platform and network was created to systematize the scientific basis of coaching and mediation, to continue our research work and to publish our new research results.

Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport, Pécsi Egyetem

MEGALAKUL AZ IACM AKADÉMIA
(2020.)
Képzéseink nemcsak Magyarországon, de a világban is egyedülálló full master programok. Kezdőtől a mester szintig.

THE IACM ACADEMY IS ESTABLISHED
(2020.)

Our courses are unique master programs not only in Hungary but also in the world. From beginner to master level.

IACM Akadémia, IACM Academy
IACM Akadémia küldetése

NEMZETKÖZI PUBLIKÁCIÓ indul
(2021.)

INTERNATIONAL PUBLICATION STARTS
(2021.)

Dr József Kollár PhD in Dialogue and universalism
Dr. József Kollár in Dialogue and universalism

I. NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Pécsi Egyetem Kultúratudományi, Pedagógiai és Vidékfejlesztési Kar Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport, Szekszárd (2022.)
Narrativitás Nemzetközi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Szekszárd, 2022.

I. INTERNATIONAL CONFERENCE

University of Pécs, Faculty of Culture, Pedagogy and Rural Development, Applied Ontology Research Group, Szekszárd (2022.)

International Conference on Narrativity, University of Pécs, Szekszárd, 2022.

Narrativitás Konferencia, Pécsi Egyetem KPV Kar Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport, Szekszárd, 2022.
Dr. Kollár József, Pécsi Tudományegyetem KPV Kar Alkalmazott Ontológia Kutatócsoport vezetője
konferencia

Küldetésünk

Az IACM nemzetközi tanácsadói hálózat 26 országban építi tagozatait már 2011. óta. Azt valljuk, hogy az ügyfeleink: hallgatóink és coachingot igénylő megbízóink csak a legjobbat érdemlik. Mi erre tettük fel az életünket. Bővebben az IACM-ről

MISSION

The IACM International Advisory Network has been building its departments in 26 countries since 2011. We believe that our clients: our students and our mandators who need coaching deserve only the best. That’s what we put our lives on. More about IACM

Csatlakozzon hozzánk!

Join us!

Tagok, nemzetközi tagozatvezetők

Members, international department heads

IACM Membership, Head of department /Tagság, Nemzetközi tagozatvezetőkCountry /Ország
PhD Dr József Kollár
Philosopher, Master coach
Wikipédia
Hungary /Magyarország
PhD Dr Mahesh Deshmukh
Coach
India /India
Larisa Kim Лариса Андреевна Ким
Coach
Kyrgystan /Kirgizisztán
Gérard Desmaison
Finance, HR, purchasing, production, general management, extensive international experience, support for managers and project teacher University of Lyon
France /Franciaország
Gaëlle Coqueblin 
Coach
Mauritius /Mauritius
Gulnara Meshitbayeva Abdumannapovna
Coach
Kazakhstan /Kazahsztán
Eike Tõnismäe
Coach, Trainer, Mentor
Estonia /Észtország
Prasad Abaji Deshpande
Director, coach
India /India
Veronica Margaret Wantenaar
Coach
South Africa /Dél-Afrika
Gergana Pavlova
Co-Active Leadership Coach & Facilitator
Equinox Partners
Bulgaria /Bulgária
PhD Dr. Peter Benkovic
Coach
Slovak Republic /Szlovákia
Dr. Timea Madar
Coach, psichologist
Rumania /Románia
Ioannis Hourdakis
Coach
Greece /Görögország
Ashok Narain
Executive Coach and Leadership Skills Trainer
India /India
Gennagyij Sverdlov Свердлов Геннадий
General director Coaching and concalting center
Russia /Oroszország
Susanna de Los Reyes Lopez
Coach
Spain /Spanyolország
Carlos Pinto
Coach
Portugal /Portugália
Michael McCoy
Coach
Japan /Japán
Raja Yousif Al-laho
Mashar for Coaching and Training
Executive & mentor Coach
Kuwait /Kuvait
Ingolfur Thor Thomason
Coach
Iceland /Izland
Jan Hruška, MSc.
Senior business coach, managing partner
Czech Republic /Csehország
Robert Christopher Brain
Coaching Services
South Africa /Dél-Afrika
Dilek Yıldırım Akgün
Executive & Team Coach
Turkey /Törökország
Costel Coravu
ARL Team Coach, ICA Learning Leader
Harmony & Business Coach
Rumania /Románia
Dr. Jane Cox
Keynote Speaker | Workshop Leader | Facilitator | on People, Culture, Communications and Strategy
England /Nagy-Britannia
Ivan Traina
University of Bologna, Department of Education Studies
Italy /Olaszország
Sukh Mishra
Peer Coaching India
India /India
Dr. Peter Reynders
Coach
Germany /Németország
Anat Naveh
Life Coach, Trainer
Israel /Izrael
Plamen Petrov
Leadership & Strategy Coach
Bulgaria /Bulgária
Andrea Palanova
Coach
Czech Republic /Csehország
Susan Grace C Rivera
Managing Consultant & W.E.L.L. Coach
Talent, Leadership & Change Consulting 
Philippines /Fülöp-szigetek
Adam Wojtovic
Managing Partner & Coach
Czech Republic /Csehország
Prasad Abaji Deshpande
Director, coach
India /India
Tatu Tudor
Jurist, mediator
Chairman of the Union Banking Mediation of Romania
Rumania /Románia
Emese Papp
Coach
Serbia /Szerbia

IACM AKADÉMIA akció

15-30% egyösszegű fizetési kedvezmény csak most!

A honlap tulajdonosa: IACM FOR COUNSELLING AND EDUCATION LTD.
GBR ME15 6LU, Kent, Maidstone, Knightrider Street, Knightrider House F04 1st Floor
A titkárság e-mail címe: kapcsolat@iacmacademy.com
Titkárság telefonszáma: +36 70 631 3311
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
ÁLTALÁNOS JOGI NYILATKOZAT

Call Now Button